Kurs inom program, Grundnivå
30 hp
Malmö dagtid 100%
18 januari 2021 - 4 juni 2021

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Socionomprogrammet

Kursinnehåll

Kursen består av tre delkurser:

Behörighet

Behörighetskrav

Godkända kurser om minst 30 högskolepoäng från termin 1 och 2.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en summativ kursvärdering genomförs efter varje delkurs slutförande och för att resultatet av kursvärderingen återkopplas till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängliga på särskild plats samt återkopplas till de studenter som påbörjar delkursen vid nästkommande kurstillfälle. I delkurs 2 och 3 genomförs dessutom en formativ utvärdering (s.k. temperaturtagning) efter halva delkursen. Även resultatet av denna diskuteras med studenterna på schemalagd tid.

Kontakt