Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Socionomprogrammet

Kursinnehåll

Syftet med kursen är att studenten utvecklar kunskaper och färdigheter inom de civil- och offentligrättsliga områden som har särskild betydelse för det sociala arbetets teori och praxis.

Kursen består av tre delkurser:

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Godkända kurser om minst 30 högskolepoäng från termin 1 och 2.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt