Om kursen

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs godkända kurser SC111L + SC112L + SC113L + SC131L + SC141L i kompletteringsutbildningen.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitet sammanställer kursvärderingarna samt in-formerar om resultaten och eventuella beslut som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna (HF1:14).

Kontakt