Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Socionomprogrammet

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs godkända kurser SC111C, SC112B, SC113A, SC121B, SC122A, SC123D, SC131D, SC141D, SC142A och SC143A på Socionomprogrammet.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna (HF1:14).

Kontakt