Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Socionomprogrammet

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Matematik B, Samhällskunskap A samt godkända kurser motsvarande minst 110 högskolepoäng från termin 1-5 i programmet. Dessa skall inkludera delkurs 2, 10 hp, i kurs SC141C.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna (HF 1:14).

Kontakt