Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Socionomprogrammet

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Matematik B, Samhällskunskap A samt godkända kurser motsvarande minst 110 högskolepoäng från termin 1-5 i programmet. Dessa skall inkludera delkurs 2, 10 hp, i kurs SC141C.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en formativ kursvärdering (temperaturtagning) genomförs efter halva kursen. Denna återkopplas skriftligt och muntligt till studenterna snarast möjligt. En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna under början av nästkommande kurs. Minnesanteckningar från återkopplingen görs tillgängliga för kursens studenter samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt