Om kursen

I kursen förberedes studenten för att arbeta med människor med funktionshinder med en socialpedagogisk utgångpunkt och metodik. Kursen har en omfattande praktiska inslag där olika metoder tillämpas och diskuteras i seminarier, övningar och rollspel.

Kursinnehåll

Kursen förbereder studenten för att arbeta med människor med funktionsnedsättning med en socialpedagogisk utgångspunkt och metodik. Kursen består av tre delkurser.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Godkända kurser omfattande minst 30 hp från år 1.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt