Om kursen

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs godkända kurser om minst 90 hp. Dessa skall inkludera kurserna SF131B och SF141B.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna (HF1:14).

Kontakt