Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö dagtid 100%
8 november 2021 - 16 januari 2022
Annan ort eller studietakt
Malmö dagtid 100%
8 november 2021 - 16 januari 2022
Malmö dagtid 100%
7 november 2022 - 15 januari 2023

Om kursen

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurs som förkunskapskrav: SL231B Svenska och lärande: Barns tidiga läsning och skrivande i ett första- och andraspråksperspektiv (genomgången)

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt