Kurs inom program, Avancerad nivå
18 hp
Malmö | dagtid | 100%
28 augusti 2023 - 14 januari 2024

Om kursen

Kursinnehåll

Se under delkurs.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurs som förkunskapskrav: SL210C Svenska och lärande: Litteratur, historia och kulturell identitet (genomgången)

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt