Fristående kurs, Avancerad nivå
7.5 hp
Malmö | kvällstid | 50%
28 augusti 2023 - 5 november 2023
Ansökningen öppnar 15 mars

Om kursen

Kursen syftar till att studenterna fördjupar sin förståelse för specialpedagogik som forskningsområde och relaterade forskningsprocesser.

Värdera och problematisera specialpedagogisk forskning ur ett idéhistoriskt perspektiv identifiera och redogöra för centrala begrepp och teoretiska perspektiv inom specialpedagogisk forskning analysera och redogöra för forskningsprocessers olika aspekter

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

En yrkesexamen i specialpedagogik med/samt ett självständigt arbete om 15 hp.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt