Kurs inom program, Avancerad nivå
15 hp
Malmö | dagtid | 50%
16 januari 2023 - 4 juni 2023

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Speciallärarprogrammet : Matematikutveckling

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurs som förkunskapskrav: SP724G Individuella förutsättningar och kontextuella villkor för lärande - Matematikutveckling (genomgången)

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt