Kurs inom program, Avancerad nivå
7.5 hp
Malmö dagtid 100%
17 januari 2022 - 18 februari 2022

Om kursen

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Sjuksköterskeexamen omfattar 180 hp, vilket inkluderar ett självständigt arbete om 15 hp. Yrkesverksam som legitimerad sjuksköterska motsvarande ett års tjänstgöring.

Kurslitteratur

Kursvärdering

En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet skriftligt och muntligt till studenterna under början av nästkommande kurs. Minnesanteckningar från återkopplingen upprättas och görs tillgängliga på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vi nästtillkommande kurstillfälle.

Kontakt