Kurs inom program, Grundnivå
30 hp
Malmö | dagtid | 100%
16 januari 2023 - 4 juni 2023

Om kursen

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

5 terminer inom programmet Offentlig organisation och ledning

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt