Kurs inom program, Grundnivå
30 hp
Malmö | dagtid | 100%
17 januari 2022 - 5 juni 2022

Om kursen

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

5 terminer inom programmet Offentlig organisation och ledning

Kurslitteratur

Kursvärdering

Alla studenter ges vid kursens slut möjlighet att kommentera kursen skriftligt. Resultatet av utvärderingen sammanställs och återrapporteras till studenterna. . Därutöver förekommer möjligheter till muntlig och/eller skriftlig utvärdering av samtliga delkurser. Kursen diskuteras även med studentrepresentanter vid ett eller flera programrådsmöten under terminen.

Kontakt