Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö | dagtid | 100%
29 augusti 2022 - 2 oktober 2022

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Mångfaldsstudier

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt