Kurs inom program, Avancerad nivå
7.5 hp
Malmö dagtid 50%
7 november 2022 - 13 januari 2023
Annat tillfälle, ort eller studietakt
Malmö dagtid 50%
7 november 2022 - 13 januari 2023
Ansökningen öppnar 15 mars

Om kursen

Kursen syftar till att studenten fördjupar sina kunskaper om bruk och missbruk av alkohol och droger och dess konsekvenser för sexualiteten utifrån ett individuellt, relations och samhälleligt perspektiv.

Denna kurs ges som del av program:

Sexologi, masterprogram

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Examen om minst 180 hp (inklusive ett examensarbete om minst 15 hp) från socionom-, sociala omsorgs-, sjuksköterske-, psykolog-, läkar- eller lärarprogrammet, alternativt från andra vårdinriktade program.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en kursvärdering genomförs efter kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängliga på särskild plats samt återkopplas till studenter vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt