Kurs inom program, Avancerad nivå
7.5 hp
Malmö dagtid 50%
17 januari 2022 - 25 mars 2022

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Sexologi, masterprogram

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Godkända kurser i mastersprogrammets termin 1-3 omfattande minst 30 hp.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en kursvärdering genomförs efter kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängliga på särskild plats samt återkopplas till studenter vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt