Kurs inom program, Avancerad nivå
30 hp
Malmö dagtid 50%
29 augusti 2022 - 2 juni 2023

Om kursen

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

För tillträde till termin 5 krävs att kurserna från termin 1-3 är godkända.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en formativ kursvärdering (temperaturtagning) genomförs efter halva kursen samt återkopplas till studenterna. En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Minnesanteckningar från återkopplingen görs tillgängliga för kursens studenter samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle

Kontakt