Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö dagtid 100%
28 mars 2022 - 5 juni 2022
Annat tillfälle, ort eller studietakt
Varberg dagtid 100%
28 mars 2022 - 5 juni 2022

Om kursen

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: SY120G Individ och samhälle (genomgången) eller SY140G Den föränderliga människan (genomgången)

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt