Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö | dagtid | 100%
7 november 2022 - 11 december 2022
Annat tillfälle, ort eller studietakt
Malmö | dagtid | 100%
6 november 2023 - 10 december 2023
Varberg | dagtid | 100%
7 november 2022 - 11 december 2022
Varberg | dagtid | 100%
6 november 2023 - 10 december 2023

Om kursen

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurs som förkunskapskrav: SY171G Vägledning i ett utvecklings- och lärandeperspektiv (genomgången)

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt