Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö | dagtid | 100%
12 december 2022 - 15 januari 2023
Annat tillfälle, ort eller studietakt
Malmö | dagtid | 100%
11 december 2023 - 14 januari 2024
Varberg | dagtid | 100%
12 december 2022 - 15 januari 2023
Varberg | dagtid | 100%
11 december 2023 - 14 januari 2024

Om kursen

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurs som förkunskapskrav: SY151G Forskningsmetodik och forskningsöversikt (genomgången)

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt