Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö dagtid 100%
7 november 2022 - 15 januari 2023
Annat tillfälle, ort eller studietakt
Varberg dagtid 100%
7 november 2022 - 15 januari 2023

Om kursen

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: SY161G Fördjupningsarbete (genomgången) eller SY171G Vägledning i ett utvecklings- och lärandeperspektiv (genomgången)

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutning till kursens avslutning.

Kontakt