Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö | dagtid | 100%
15 januari 2024 - 24 mars 2024
Annat tillfälle, ort eller studietakt
Malmö | dagtid | 100%
13 januari 2025 - 23 mars 2025
Varberg | dagtid | 100%
15 januari 2024 - 24 mars 2024
Varberg | dagtid | 100%
13 januari 2025 - 23 mars 2025

Om kursen

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: SY161G Fördjupningsarbete (genomgången) eller SY171G Vägledning i ett utvecklings- och lärandeperspektiv (genomgången)

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutning till kursens avslutning.

Kontakt