Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö | dagtid | 100%
28 augusti 2023 - 5 november 2023
Annat tillfälle, ort eller studietakt
Malmö | dagtid | 100%
26 augusti 2024 - 3 november 2024
Varberg | dagtid | 100%
28 augusti 2023 - 5 november 2023
Varberg | dagtid | 100%
26 augusti 2024 - 3 november 2024

Om kursen

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: SY130G Vägledningens grunder (genomgången) eller SY140G Den föränderliga människan (genomgången)

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.

Kontakt