Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö | dagtid | 100%
29 augusti 2022 - 2 oktober 2022
Annat tillfälle, ort eller studietakt
Malmö | dagtid | 100%
28 augusti 2023 - 1 oktober 2023
Malmö | dagtid | 100%
26 augusti 2024 - 29 september 2024
Varberg | dagtid | 100%
29 augusti 2022 - 2 oktober 2022
Varberg | dagtid | 100%
28 augusti 2023 - 1 oktober 2023
Varberg | dagtid | 100%
26 augusti 2024 - 29 september 2024

Om kursen

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurs som förkunskapskrav: SY173G Vägledning i omställning och rehabilitering (genomgången)

Se även tillträdeskrav i utbildningplanen.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt