Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö | dagtid | 100%
3 oktober 2022 - 6 november 2022
Annat tillfälle, ort eller studietakt
Malmö | dagtid | 100%
2 oktober 2023 - 5 november 2023
Malmö | dagtid | 100%
30 september 2024 - 3 november 2024
Varberg | dagtid | 100%
3 oktober 2022 - 6 november 2022
Varberg | dagtid | 100%
2 oktober 2023 - 5 november 2023
Varberg | dagtid | 100%
30 september 2024 - 3 november 2024

Om kursen

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt