Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö dagtid 50%
8 november 2021 - 16 januari 2022

Om kursen

Kursens syfte är att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper och färdigheter i logistik samt kunskap om olika logistiska lösningar och tjänster som kan erbjudas marknaden och hur detta påverkar företagets lönsamhet och den samhällsekonomiska effektiviteten. Kursen syftar även till at ge en introduktion i Supply Chain Management.

Denna kurs ges som del av program:

Företagsekonomi: Transport Management

Kursinnehåll

Kursen omfattar metoder och modeller för lagerstyrning, logistisk optimering, transportstyrning, flerpartslogistik, returlogistik, spårbarhet och transportekonomi samt en introduktion i Supply Chain Management.

Behörighet

Behörighetskrav

Kurser om minst 30 hp inom programmet Transport Management, vari TR129A Transportlogistik I, 15 hp alternativt TR129B Transportlogistik I, 15 hp ska ingå.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

email icon USstudent@mau.se