Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö dagtid 50%
30 augusti 2021 - 7 november 2021

Om kursen

Kursen syftar till att studenten ska utveckla förståelse för nationalekonomins grunder avseende mikro- och makroteori med transportsektorns roll i samhällsekonomin som empirisk utgångspunkt.

Denna kurs ges som del av program:

Företagsekonomi: Transport Management

Kursinnehåll

Kursen omfattar grunderna inom nationalekonomisk mikro- och makroteori samt ekonomisk politik. Kursen berör också transportsektorns utveckling och betydelse för samhällsekonomin såväl regionalt som nationellt och globalt med utgångspunkt i aktuell ekonomisk och transportpolitisk debatt.

Behörighet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Matematik B.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

email icon USstudent@mau.se