Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö dagtid 50%
18 januari 2021 - 28 mars 2021

Om kursen

Kursen syftar till att studenten ska utveckla fördjupad förståelse för transportsektorns roll i samhällsekonomin i en urban kontext och att ur ett omvärldsanalytiskt perspektiv kunna bedöma samhällsekonomins betydelse för transportsektorns utveckling.

Denna kurs ges som del av program:

Företagsekonomi: Transport Management

Kursinnehåll

Kursen innehåller en fördjupning inom nationalekonomisk mikro- och makroteori samt ekonomisk geografi, urban ekonomi och moment av ekonomisk historia. Kursen innehåller vidare en fördjupning i transportsektorns utveckling och betydelse för hållbar samhällsutveckling, den globala arbetsfördelningen och handeln såväl regionalt som nationellt och globalt i ett framtidsperspektiv, med utgångspunkt i aktuell transportforskning.

Behörighet

Behörighetskrav

Godkänd kurs TR110A Transportsektorn i samhällsekonomin I, grundläggande nationalekonomi, 7,5 hp.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som

anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna.Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

email icon USstudent@mau.se