Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö dagtid 50%
30 augusti 2021 - 7 november 2021

Om kursen

Kursens syftar till att studenten ska utveckla kunskap om strategi och strategier kopplat till tjänsteinnovation för hållbart företagande.

Denna kurs ges som del av program:

Transport Management

Kursinnehåll

Kursen omfattar:

  • Introduktion till strategi
  • Strategier och tjänsteinnovation i transportsektorn
  • Resurser och struktur
  • Teoretiska begrepp och modeller
  • Samband strategi – organisation, styrning och utveckling av verksamheter
  • Strategisk analys, analys av konkurrensfördelar
  • Samband genus – organisation – innovation, kunskap om genusdimensioner inom innovation

Behörighet

Behörighetskrav

Godkänd kurs TR123B Transportinriktad organisation och ledarskap, 7,5 hp, samt minst 2,5 godkända hp i kursen TR131B Transport Service Management och marknadsföring.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som

anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna.Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt