Om kursen

Kursens syftar till att studenten ska utveckla kunskap om strategi och strategier kopplat till tjänsteinnovation för hållbart företagande.

Denna kurs ges som del av program:

Företagsekonomi: Transport Management

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Godkänd kurs TR123B Transportinriktad organisation och ledarskap, 7,5 hp, samt minst 2,5 godkända hp i kursen TR131B Transport Service Management och marknadsföring.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt