Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö dagtid 50%
18 januari 2021 - 6 juni 2021

Om kursen

Kursen syftar till att studenten skall utveckla sin förmåga att analysera och kritiskt reflektera kring olika aspekter av relationen mellan transporter och hållbar utveckling i ett regionalt, nationellt respektive globalt perspektiv, samt kring hur organisatoriska, transportpolitiska och logistiska lösningar kan främja en hållbar utveckling.

Denna kurs ges som del av program:

Företagsekonomi: Transport Management

Kursinnehåll

Kursen innehåller grundläggande teorier om hållbar utveckling, allmänt och inom transportsektorn, CSR (corporate social responsibility), globala rättvisefrågor, miljöförbättringsarbete, miljöpolitiska styrmedel, grundläggande miljörätt och miljöekonomi samt momenten intermodala lösningar, mobility management, miljöanpassade transportsystem, och miljöledningssystem.

Behörighet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik B. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c (Områdesbehörighet A7/7)

Kurslitteratur

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig. Kursansvarig informerar om resultatet och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingen.

Kontakt