Om kursen

Kursen syftar till att studenten skall utveckla sin förmåga att analysera och kritiskt reflektera kring olika aspekter av relationen mellan transporter och hållbar utveckling i ett regionalt, nationellt respektive globalt perspektiv, samt kring hur organisatoriska, transportpolitiska och logistiska lösningar kan främja en hållbar utveckling.

Denna kurs ges som del av program:

Företagsekonomi: Transport Management

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt