Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö dagtid 50%
18 januari 2021 - 28 mars 2021

Om kursen

Kursen behandlar allmän civil- och transporträtt och hur man beaktar och tillämpar relevanta civilrättsliga regler som påverkar transport- och handelsrelaterade områden.

Kursen belyser avtalsrätt, köprätt, fordringsrätt, arbetsrätt, försäkringsrätt, skadeståndsrätt, konkurrensrätt, marknadsrätt, EG-rätt samt grundläggande transporträtt.

Denna kurs ges som del av program:

Företagsekonomi: Transport Management

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande moment, vilka betraktas ur ett transportperspektiv:

  • avtalsrätt
  • köprätt
  • fordringsrätt
  • arbetsrätt
  • försäkringsrätt
  • skadeståndsrätt
  • konkurrensrätt
  • marknadsrätt
  • EG-rätt
  • Grundläggande transporträtt

Behörighet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt eller muntligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig lärare arkiveras. Sammanställningen diskuteras med studentrepresentanter vid ett programråd.

Kontakt

För mer information om utbildningen:

email icon USstudent@mau.se