Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö | dagtid | 50%
17 januari 2022 - 27 mars 2022

Om kursen

Kursen behandlar allmän civil- och transporträtt och hur man beaktar och tillämpar relevanta civilrättsliga regler som påverkar transport- och handelsrelaterade områden.

Kursen belyser avtalsrätt, köprätt, fordringsrätt, arbetsrätt, försäkringsrätt, skadeståndsrätt, konkurrensrätt, marknadsrätt, EG-rätt samt grundläggande transporträtt.

Denna kurs ges som del av program:

Företagsekonomi: Transport Management

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt eller muntligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig lärare arkiveras. Sammanställningen diskuteras med studentrepresentanter vid ett programråd.

Kontakt