Om kursen

Kursen behandlar allmän civil- och transporträtt och hur man beaktar och tillämpar relevanta civilrättsliga regler som påverkar transport- och handelsrelaterade områden.

Kursen belyser avtalsrätt, köprätt, fordringsrätt, arbetsrätt, försäkringsrätt, skadeståndsrätt, konkurrensrätt, marknadsrätt, EG-rätt samt grundläggande transporträtt.

Denna kurs ges som del av program:

Företagsekonomi: Transport Management

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt