Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö | dagtid | 50%
17 januari 2022 - 27 mars 2022

Om kursen

Kursen syftar till att ge studenterna fördjupade kunskaper och färdigheter i det svenska och internationella regelverk som omger transportbranschen. På kursen behandlas svensk, europeisk och internationell transporträtt samt handelsrätt.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Transportjuridik I eller motsvarande grundläggande kurs i juridik om minst 7.5 hp.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt eller muntligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig arkiveras. Sammanställningen diskuteras med studentrepresentanter vid ett programråd.

Kontakt