Om kursen

Kursen syftar till att ge studenterna fördjupade kunskaper och färdigheter i det svenska och internationella regelverk som omger transportbranschen. På kursen behandlas svensk, europeisk och internationell transporträtt samt handelsrätt.

Denna kurs ges som del av program:

Företagsekonomi: Transport Management

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Transportjuridik I eller motsvarande grundläggande kurs i juridik om minst 7.5 hp.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt