Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö dagtid 50%
18 januari 2021 - 28 mars 2021

Om kursen

Kursen syftar till att ge studenterna fördjupade kunskaper och färdigheter i det svenska och internationella regelverk som omger transportbranschen. På kursen behandlas svensk, europeisk och internationell transporträtt samt handelsrätt.

Denna kurs ges som del av program:

Företagsekonomi: Transport Management

Kursinnehåll

Kursen behandlar:

  • handelsrättsliga regler som avser avtal och köp
  • svensk och internationell transport- och logistikrätt
  • standardavtalsrätten inom logistikområdet
  • tullregler

Behörighet

Behörighetskrav

Transportjuridik I eller motsvarande grundläggande kurs i juridik om minst 7.5 hp.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt eller muntligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig arkiveras. Sammanställningen diskuteras med studentrepresentanter vid ett programråd.

Kontakt