Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö dagtid 100%
8 november 2021 - 16 januari 2022

Om kursen

Syftet med kursen är att studenten ska utveckla sina kunskaper i transportsystemets funktion i samhället, lokaliseringsval för såväl näringsliv som hushåll, samhällsekonomisk analys, transportsystemets kostnader och intäkter, styrmedel inom transportsektorn, infrastrukturplanering samt finansiering av infrastruktur.

Denna kurs ges som del av program:

Transport Management

Kursinnehåll

Kursen behandlar transportsystemets funktion i samhället, trafikens drivkrafter och kostnader, transportslagens förutsättningar i trafikplanering och användningen av styrmedel i transportsektorn. Infrastruktursystemens uppbyggnad, planering och finansiering. Särskilt beaktas persontrafikens och kollektivtrafikens speciella förutsättningar.

Behörighet

Behörighetskrav

Kurser om minst 60 högskolepoäng inom programmet Transport Management.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

email icon USstudent@mau.se