Om kursen

Syftet med kursen är att studenten ska utveckla sina kunskaper i transportsystemets funktion i samhället, lokaliseringsval för såväl näringsliv som hushåll, samhällsekonomisk analys, transportsystemets kostnader och intäkter, styrmedel inom transportsektorn, infrastrukturplanering samt finansiering av infrastruktur.

Denna kurs ges som del av program:

Företagsekonomi: Transport Management

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kurser om minst 60 högskolepoäng inom programmet Transport Management.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt