Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö dagtid 50%
30 augusti 2021 - 16 januari 2022

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Företagsekonomi: Transport Management

Kursinnehåll

Kursen behandlar metoder och modeller för de fyra transportsätten, grundläggande logistik, transportmarknadens beroende av logistikutvecklingen, olika distributionssystem, transportekonomi, resursutnyttjande, orderprocessen och dokumenthantering, förpackningslogistik och leveransvillkor. Kursen behandlar vidare akademiska förhållningssätt samt akademiskt skrivande.

Behörighet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik B . Eller: Matematik 2a / 2b / 2c

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt