Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö dagtid 50%
30 augusti 2021 - 7 november 2021

Om kursen

Kursens syfte är att studenten ska utveckla kunskaper om kvantitativ metod och statistisk analys för att självständigt kunna arbeta med statistiskt datamaterial inom Transport Management.

Denna kurs ges som del av program:

Företagsekonomi: Transport Management

Kursinnehåll

Kursen innehåller grunderna inom kvantitativ metod samt statistisk analys med relevans för Transport Management. Det omfattar deskriptiv statistik, sannolikhetslära, regressionsanalys, inferensteori, analys av tvärsnittsdata och tidsserieanalys. Kursen inkluderar även praktiska datorstödda övningar i statistikprogram.

Behörighet

Behörighetskrav

Kurser om minst 30 högskolepoäng inom programmet Transport Management där kursen

TR129A Transportlogistik 15 hp alternativt TR129 Transportlogistik 15 hp

skall ingå.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14

Kontakt

För mer information om utbildningen:

email icon USstudent@mau.se