Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö dagtid 50%
29 mars 2021 - 6 juni 2021

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Företagsekonomi: Transport Management

Kursinnehåll

Kursens huvudtema är löpande bokföring, bokslut och räkenskapsanalys. För att bokföra och göra bokslut krävs insikt i grundläggande ekonomiska tröskelbegrepp som t ex avskrivningar samt kunskap om redovisningens grunder, regler och normer. Den löpande bokföringen omfattar dagliga händelser, moms, personalskatter samt skatter och avgifter. Eget kapital i olika företagsformer tas upp speciellt. I samband med bokslut behandlas värderingsregler samt bokslutspolitik. Studenten utvecklar under kursens gång sin förmåga att kritiskt och reflexivt arbeta med räkenskaps- och kassaflödesanalys.

Behörighet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik B. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c (Områdesbehörighet A7/7)

Kurslitteratur

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig. Kursansvarig informerar om resultatet och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingen.

Kontakt