Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Tandläkarutbildning

Kursinnehåll

Kursens innehåll är fördelat på två delkurser: ”Det orala ekosystemet I” och ”Det orala ekosystemet II”. Kursernas innehåll och upplägg är planerade för att ge förutsättningar för reflektion kring kompetensbehov och lärande inom professionen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 eller Matematik D

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt