Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Tandläkarutbildning Tandläkarutbildning

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Den studerande ska vara godkänd på terminskurs 4 (TV124A), tandläkarutbildningen Malmö universitet, samt ha godkänd portfolio (provkod 2301) på terminskurs 5 (TV125A).

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt