Om kursen

Fristående kurs, Avancerad nivå

7.5 hp

Malmö | dagtid | 25%

Kursinnehåll

Tidigare kursplaner

Behörighet och urval

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs yrkesexamen som tandhygienist, tandläkare eller tandtekniker samt Svenska B och Engelska A alternativt Svenska 3 och Engelska 6 på gymnasienivå eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Rekommenderad kurslitteratur kommer att finnas tillgänglig 4 veckor innan kursstart

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Vid kursens slut sker en skriftlig utvärdering som sammanställs och återkopplas till deltagarna i samband med kursens avslutning.

Kontakt

För mer information om utbildningen:

studadm.od@mau.se