Om kursen

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Högskoleutbildning om minst 180 hp, samt ytterliga krav på högskolepoäng inom specifika skolämnen. Se behörighetskrav för respektive inriktning i utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning (LALKP).

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt