Kurs inom program, Grundnivå
12 hp
Malmö dagtid 100%
28 mars 2022 - 29 maj 2022

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Yrkeslärarutbildning Yrkeslärarutbildning

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper inom något eller några av de yrkesämnen som finns i gymnasieskolans yrkesprogram.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ges en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt