Kurs inom program, Grundnivå
12 hp
Malmö dagtid 100%
18 oktober 2021 - 19 december 2021

Om kursen

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Högskoleutbildning om minst 180 hp

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ges en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt