Program, grundnivå
180 hp
Malmö dagtid 100%
30 augusti, 2021 - 2 juni, 2024

Om utbildningen

Medielandskapet är i ständig förändring, digitala medier och kanaler som inte fanns för några år sedan får en allt större vikt, medan traditionella kanaler ser sin betydelse minska. Organisationer måste anpassa sig till det medieklimatet som råder och till en omvärld där saker förändras snabbt. De har ett stort behov av medarbetare som förstår de nya medierna, kan producera material till dem och kan tillföra nya insiktsfulla och kreativa lösningar. En av de viktigaste kanalerna är webben, som vi idag har tillgång till via datorn, mobilen eller surfplattan.

Medieproduktion och processdesign är en treårig kandidatutbildning med fokus på design och utveckling av webbkanaler. I utbildningens obligatoriska del ingår bland annat design och programmering av enkla webbapplikationer, projektledning, marknadsföring och framtagning av original till både tryck, webb och mobilen. Det handlar om en bred utbildning med möjlighet till att skapa din egen profil med hjälp av valfria kurser under de tre sista terminerna. Hälften av kurserna som du läser de tre sista terminerna får du välja själv.

I utbildningen ingår det ett flertal projekt som genomförs i team och där du får tillfälle att använda lärdomar och färdigheter från utbildningen. Målet är att de mest avancerade projekten (från termin 3 och framåt) ska kunna användas som en del av din portfolio när du sedan söker jobb. Projekten i den senare delen av utbildningen brukar vara webbaserade men det finns också projekt som inkluderar trycksaksproduktion.

Genom hela utbildningen finns goda möjligheter för dig att knyta kontakter med människor i branschen då ett flertal projekt och examinationstillfällen sker på uppdrag av och i samarbete med aktörer från näringslivet. Det finns också möjlighet till att göra praktik (i näringslivet) inom ramen för det valfria kurserna.

Den centrala delen av utbildningen består av kurserna som lär dig webbaserad design och utveckling. Vid sidan om dessa finns det andra kurser som ger dig bredd och som kompletterar dina färdigheter.

Termin 1

Under termin 1 läser du två obligatoriska kurser: Originalproduktion och Medieteknik: Webbpublicering. I den första lär du dig ta fram korrekt anpassade original för tryck och digitala medier, inklusive för webben. I den andra blir du introducerat till grundläggande begrepp och tekniker för webben, med fokus på HTML och CSS. Många upplever termin 1 som spännande då de direkt och praktiskt lär sig att designa och skapa statiska webbplatser. Studenter som har erfarenhet från andra webbkurser menar att vår webbkurs är intensiv och krävande, men också lärorik och utvecklande. Både Originalproduktion och Webbpublicering är grundläggande kurser där du inte behöver någon förkunskap alls.

Termin 2

Även under termin 2 läser du två obligatoriska kurser: Digital marknadsföring och Programmering för webben. I den första får du en introduktion till marknadsföringsbegrepp, med fokus på digitala kanaler. Målet med kursen är att du ska få upp ögonen för komplexiteten bakom marknadsföring men man hinner såklart inte bli en expert på marknadsföring på en termin. I den andra kursen fördjupas dina kunskaper inom webbaserad design och utveckling. Under kursen lär du dig programmera webbsidor med hjälp av JavaScript, med fokus på programmering av användarupplevelse. De enda förkunskapskraven som denna kurs har är det du har lärt dig i Webbpublicering. Programmering är en spännande form av kreativ problemlösning som dessutom är mycket efterfrågad på arbetsmarknaden.

Termin 3

Även under termin 3 läser du två obligatoriska kurser: Produktionsledning och Databasbaserad publicering. Kursen Produktionsledning introducerar dig till de centrala begreppen inom process- och produktionsledning, med fokus på medieindustrin. Databaserad publicering är den tredje kursen som berör webbaserad design och utveckling. I den fortsätter vi att programmera i JavaScript, och lär oss även grunderna i serverhantering. Efter kursen kan du skapa enkla men kraftfulla webbapplikationer (avancerade webbplatser, socialmedia appar, enkla spel, etc), vilket vi också gör i olika uppgifter och projekt. I dessa projekt ställs det högre krav på användarupplevelse och projektledning.

Termin 4

Under termin 4 läser du en obligatorisk kurs på 15 högskolepoäng (15hp motsvarar 50% av studietiden): Crossmedia. Under första delen av kursen lär du dig om de teoretiska grunderna i cross- och transmedial publicering. Under andra delen av kursen genomför du ett omfattande crossmedialt projekt. Projektet genomförs i team och är en väldigt uppskattad del av utbildningen. I projektet måste du använda allt du har lärt dig hittills: webbdesign, -utveckling och -publicering (projektet brukar inkludera en mobilanpassad webbapplikation), marknadsföring, ledning och framtagning av original.

Vid sidan om Crossmedia ska du läsa 15hp som du väljer fritt. Här får du möjlighet att bygga din egen utbildningsprofil. Du kan både fördjupa dig inom något eller bredda din kompetens och studera något helt nytt.

Termin 5

Under termin 5 läser du en obligatorisk kurs på 15hp: Affärsverksamhet i medieindustrin. Kursen är en grundläggande kurs i hur du driver företag i medieindustrin. Du kommer få lära dig att starta, driva och utveckla företag med fokus på tjänster eller produkter. Kursen är baserad på problembaserat lärande och är uppbyggt av ett flertal case som du ska lösa.

Vid sidan om Affärsverksamhet i medieindustrin har du, som i tidigare terminen, 15 valfria hp på samma sätt som under termin 4.

Termin 5 är en bra termin för att studera utomlands. Det går nämligen bra att läsa Affärsverksamhet i medieindustrin på distans. Du kan således läsa kurser på andra universitet runt om i världen och ändå bibehålla den tilltänkta studietakten.

Termin 6

När du kommer hit är du snart klar! Den sista obligatoriska kursen är kandidatexamensarbetet, själva kursen heter Medieteknik: Examensarbete och är på 15hp. Du kan välja vad examensarbetet ska handla om, så länge det handlar om medieteknik, och på så sätt fördjupa dig i de delar i din utbildning som du tyckt varit intressanta. Examensarbetet är därför också en möjlighet för dig att profilera dig och kanske väcka arbetsgivarnas nyfikenhet.

Vid sidan om Examensarbetet ska du läsa 15 valfria högskolepoäng på samma sätt som under termin 4 och 5.

Efter avslutad utbildning är det mest naturliga att jobba inom webbdesign eller -utveckling, lite beroende på vilken profil du har skapat för dig. Det finns många olika typer av jobb inom det: utvecklare (front-end, back-end, full-stack), interaktionsdesigner, webbdesigner, user-experience designer, projektledning, teamledning, customer accounts, kommunikation, m.fl.. Att kunna programmera är en eftertraktad färdighet som efterfrågas på många positioner i näringslivet men beroende på hur du väljer att profilera din utbildningsprofil med valbara kurser så finns där andra arbetsroller som passar lika bra.

Vad gäller själva arbetsplatsen så finns det möjlighet att jobba på olika typer av kommunikationsbyråer (in-housebyråer, produktionsbyråer, design- och produktbyråer, webbyråer, etc) eller på kommunikations- eller design & utvecklingsavdelningar för mindre och större företag.

Vi har tidigare studenter som jobbar med trycksaksproduktion, grafisk och konstnärlig formgivning, filmproduktion, fotograf, bildredigering, scrum-master, projektledare, kommunikationsansvarig. Möjligheterna är stora och det är du som styr vart du landar i arbetslivet.

Efter din kandidatexamen kan du också välja att fördjupa dina studier på en avancerad nivå i det tvååriga masterprogrammet Media Technology: Strategic Media Development.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B

Meritpoäng inför urval enligt områdesbehörighet 6/A6.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kontakt