Program, grundnivå
180 hp
Malmö dagtid 100%
30 augusti, 2021 - 2 juni, 2024
Ansök senast 15 april
Anmäl dig via antagning.se

Om utbildningen

Medielandskapet är i ständig förändring. Digitala medier och kanaler som inte fanns för tio år sedan får en allt större vikt, medan traditionella kanaler ser sin betydelse minska. Organisationer måste anpassa sig till det medieklimatet som råder och till en omvärld där saker förändras snabbt. Vår dynamiska och digitaliserade tid innebär att företag och organisationer har ett stort behov av kompetent arbetskraft som förstår de nya medierna, kan producera material till dem och kan tillföra nya insiktsfulla och kreativa lösningar.

Medieproduktion och processdesign är en treårig kandidatutbildning med fokus på utvecklande av webbkanaler och medieproduktion. Utbildningen är bred och erbjuder möjligheten att fördjupa sig inom valbart område. Inom den gemensamma delen av utbildningen får du lära dig att skapa dina egna webbaserade kanaler (interaktiva och dynamiska) och att ta fram original till både tryck, webb och mobilen. De teoretiska grunderna du får inom design, programmering, ledning, marknadsföring och storytelling omsätts i olika aspekter av medieutveckling, till exempel front-end utveckling, reklam och trycksaksproduktion.

Genom hela utbildningen finns goda möjligheter för dig att knyta kontakter med människor i branschen då ett flertal projekt och examinationstillfällen sker på uppdrag av och i samarbete med aktörer från näringslivet.

Det vanliga är att man läser två 15-poängskurser parallellt per termin. Utbildningen är indelad i:

  • webbprogrammering,
  • originalproduktion,
  • produktionsledning och design,
  • och konceptutveckling.

Första året 

Du lär dig webbdesign. Fokus ligger på design och HTML/CSS. Du kommer att få lära dig att producera korrekt anpassade original för tryck och digitala medier. Under termin två påbörjas arbetet med webbprogrammering. Här ingår även en grundkurs i digital marknadsföring. 

Andra året 

Termin tre och fyra är en fördjupning inom interaktiva och dynamiska webbsidor (JavaScript, PHP och WordPress). Detta kombineras med teoretiska och praktiska studier inom crossmedia och transmedia. Kunskap om och förståelse för styrning, ledning och processutveckling ges i kursen produktionsledning. Under termin fyra har du möjlighet att välja en kurs som passar det du vill inrikta dig mot.

Tredje året 

Sista året innehåller valbara kurser. Du väljer själv inom vilket område du vill specialisera dig. Genom att välja valbara kurser bygger du också din egen utbildningsprofil. Du kan välja kurser inom till exempel grafisk design, programmering och tryckmetoder. Under det sista året gör du också examensarbetet.

Efter avslutad utbildning och lite beroende på vilka kurser du har valt (du har 45 valfria högskolepoäng) kan du välja att arbeta inom webbutveckling (med design, front-end, full-stack, projektledning, customer account, m.fl.) eller på kommunikationsavdelningar för mindre och större företag. Andra vanliga arbetsplatser är kommunikationsbyråer, in-housebyråer, produktionsbyråer, design- och produktbyråer samt företag inom förpackningsindustrin och tryckeribranschen. 

Efter din kandidatexamen kan du också välja att fördjupa dina studier på en avancerad nivå i det tvååriga masterprogrammet Media Technology: Strategic Media Development.

Behörighet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B

Meritpoäng inför urval enligt områdesbehörighet 6/A6.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kontakt