Program, grundnivå och avancerad nivå
240 hp
Malmö blandad undervisningstid 100%
31 augusti, 2020 - 8 juni, 2025
Annan ort eller studietakt
Trelleborg blandad undervisningstid 100%
31 augusti, 2020 - 8 juni, 2025
Vellinge blandad undervisningstid 100%
31 augusti, 2020 - 8 juni, 2025
Burlöv blandad undervisningstid 100%
31 augusti, 2020 - 8 juni, 2025
Svedala blandad undervisningstid 100%
31 augusti, 2020 - 8 juni, 2025
Staffanstorp blandad undervisningstid 100%
31 augusti, 2020 - 8 juni, 2025

Om utbildningen

Vill du arbeta med barn och ta vara på deras nyfikenhet och lust att lära? Då ska du bli grundlärare för elever i årskurserna 4-6.

Förutom gedigna kunskaper i de ämnen som du kommer att undervisa i lär du dig att stödja dina elevers kunskapsutveckling och att bedöma och betygsätta deras prestationer. Du lär dig att skapa en trygg miljö för dina elever att lära och utvecklas i, och du utvecklar din förmåga att förebygga och hantera konflikter. Du kommer att spela en viktig roll för många barns lärande och utveckling.

Arbeta som lärare samtidigt som du går din utbildning

Tillsammans med sex av regionens skolhuvudmän (Malmö stad, Trelleborgs kommun, Vellinge kommun, Burlöv kommun, Svedala kommun och Staffanstorps kommun) erbjuder Malmö universitet en arbetsintegrerad variant av grundlärarutbildningen. Detta innebär att du under fyra av totalt fem år studieår arbetar som lärare samtidigt som du går din utbildning. Den täta kontakten med skolan gör att du kan använda dina praktiska erfarenheter i de teoretiska studierna och vice versa.

Utbildningsvetenskaplig kärna

Utbildningen gör dig behörig att undervisa i svenska, matematik, engelska samt NO och teknik i årskurs 4-6. Förutom studier för att kunna undervisa i skolans ämnen innehåller utbildningen kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) som behandlar läroplansteori, styrdokument, bedömning, specialpedagogik, vetenskapsteori, lärande och undervisning samt belyser områden som konflikthantering, sociala relationer och demokrati.

Verksamhetsförlagd utbildning

I utbildningen integreras studier vid universitetet i Malmö inom ämne, ämnesdidaktik och UVK med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och arbete på en grundskola i den kommun du valt genom din ansökan till utbildningen. Detta upplägg ger en unik möjlighet att integrera teori och praktik . De erfarenheter du får genom att arbeta som lärare hjälper dig att relatera till studierna och tvärtom. På skolan blir du en del av ett arbetslag tillsammans med skickliga och erfarna lärare som stöttar dig även om du förväntas arbeta självständigt som obehörig lärare med undervisningsansvar från och med utbildningens andra år.

Det här är en programinriktning av Grundlärarutbildning.

Den första etappen om två år ger en nödvändig bas inför ditt arbete som obehörig lärare och omfattar studier i undervisningsämnena svenska, matematik, UVK och VFU. Du avslutar etapp ett med att skriva ett självständigt arbete på grundnivå. Utbildningen är på heltid under första året och fortsätter under andra året med kurser på halvfart i kombination med utbildningsanställning på 50 % vilken innefattar verksamhetsintegrerade kurser och arbete på en grundskola.

Den andra etappen om tre år innebär studier på halvfart vari ingår ytterligare kurser i UVK och i de undervisningsämnen som ingår i en grundlärarexamen. Dessa studier kombineras med arbete på en grundskola (utbildningsanställning) där också återstående VFU genomförs inom ramen för utbildningsanställningen. 

Sommarkurser ingår i utbildningen så att du ska kunna slutföra din utbildning efter totalt fem års studier. Sommarkurserna är förlagda i direkt anslutning till terminsavslut och innan höstterminens start, vilket innebär att du har en sammanhängande ledighet i juli månad.

Efter att du med godkänt resultat har genomfört din första VFU-kurs och ytterligare minst 30 hp inom programmet före andra terminens mitterminsskifte erbjuder skolhuvudmannen dig en utbildningstjänst på 50 % i den kommun där du genomfört din VFU-kurs. Du anställs på en utbildningstjänst där du arbetar som obehörig lärare med tillgång till stöd och handledning. Anställningen gäller för ett år i taget enligt skollagen och följer regler och avtal som gäller. Individuell lönesättning tillämpas.

Här är de huvudmän som vi har avtal med 

Frågor och svar om arbetsintegrerad grundlärarutbildning

Vid Malmö universitet studerar du i en kreativ miljö vid ett modernt universitet där teoretiska studier och verksamhetsförlagd utbildning varvas genom hela utbildningen. Du studerar vid ett universitet med en forskningsmiljö som har fokus på samtidens barn och ungdom och villkoren för barns och ungas lärande.

Utbildningen leder till en grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurser 4-6. Du har dessutom med dig flera års erfarenhet från arbete inom grundskolan från din studietid, vilket är en stor fördel både för dig och för din framtida arbetsgivare.

En god arbetsmarknad väntar

Eftersom att antalet barn i grundskoleålder beräknas öka är arbetsmarknaden god för en examinerad grundlärare.

Se Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för grundskollärare

Kurser inom programmet

Behörighet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2. Eller: Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A, (Områdesbehörighet A6b/6B)

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kontakt

För mer information om utbildningen:

email icon lsvagledning@mau.se