Program, grundnivå
150 hp
Malmö blandad undervisningstid 100%
29 augusti, 2022 - 19 januari, 2025
Ansökningen öppnar 15 mars

Kurser inom programmet

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Behörighet till Utländska lärares och akademikers vidareutbildning (ULV) är den som har:

  • avslutad lärarexamen på eftergymnasial nivå eller avslutad ämnesexamen på eftergymnasial nivå som kan motsvara ett svenskt undervisningsämne
  • godkänt betyg i Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 eller motsvarande
  • genomfört inplaceringsprov i Svenska
  • möjlighet att komplettera till svensk lärarexamen eller lärarlegitimation eller utökad behörighet inom 120 hp

Universitetet får meddela föreskrifter om sådana krav på förkunskaper som är nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen och om vilka urvalsgrunder som ska användas och vilken platsfördelning som ska göras.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kontakt