Program, grundnivå
300 hp
Malmö dagtid 100%
30 augusti, 2021 - 7 juni, 2026

Om utbildningen

Som tandläkare arbetar du med att förebygga, upptäcka, diagnostisera, och behandla mun- och tandsjukdomar. Det kommer ställas höga krav på odontologiskt kunnande, praktiska färdigheter, vetenskaplighet och professionell kompetens. Tandläkarutbildningen syftar till att skapa förutsättningar för att du som studerande ska utveckla förmågan till ett livslångt lärande i ett kunskapsområde drivet av forskning och förändring. Du behöver därför inhämta både grundkunskaper och praktiska förmågor för att nå en djupare förståelse för yrket.

Tandläkare är ett varierande och skapande yrke med mycket patientkontakt. Som färdig tandläkare har du även ett samhällsansvar, vilket innebär att du kommer att behöva ha en helhetssyn, agera hållbart och verka för förändring med människors lika värde i fokus. Yrket bedrivs i nära samverkan med de andra professionerna i tandvårdsteamet, därför har utbildningen tidigt fokus på kommunikation, ledarskap och samarbete. Målsättningen är att du ska fungera väl i den svenska tandvården och därför sker kommunikation, presentationer och rapporter huvudsakligen på svenska.

Den femåriga utbildningen är på heltid. Studierna bygger på aktivt deltagande i alla moment vilket är en förutsättning för att utveckla de kompetenser som behövs för att du ska bli en bra tandläkare. Deltagandet innebär att du varje vecka läser rekommenderad kurslitteratur som du sedan bearbetar i grupper, på seminarier, i skriftliga uppgifter eller muntliga redovisningar. Utbildningen genomsyras av att arbeta med digitala verktyg och i det fysiska rummet där praktik och teori går hand i hand med tidig patientkontakt.

Huvuddelen av kurslitteraturen är på engelska. Utbildningen har också internationella inslag med kommunikation på engelska.

Tandläkarutbildningen vid Malmö universitet kännetecknas av utmaningsbaserat lärande där olika situationer eller konkreta och professionsrelaterade problem utgör utgångspunkten för lärandet.

Om yrket

I tandläkaryrket förenas teoretisk kunskap inom såväl basvetenskap och medicinska ämnen som odontologi med finmotoriskt hantverk, mänskligt omhändertagande samt ett sinne för estetik. Framstegen inom metoder för diagnostik, behandling och teknik bidrar till att tandläkaryrket ständigt befinner sig i utveckling. Fortsatt akademisk karriär och personliga utvecklingsmöjligheter finns inom yrket genom t.ex. specialistutbildning och/eller genom forskarutbildning i eller utanför Sverige.

På tandläkarutbildningen utgår vi från olika problem som relaterar till tandvårdens verklighet. Vetenskapsområden såsom biologi, medicin, beteende- och samhällsvetenskap integreras i utbildningen för att studenten på djupet ska förstå och kunna förklara olika tillstånd inom odontologin.

Stort fokus i undervisningen läggs på grupparbeten som kompletteras med seminarier och föreläsningar. Studenterna får själva ta ansvar för sitt lärande, till hjälp finns studiehandledningar med litteraturhänvisningar. Kontextuellt lärande är ett nyckelord på utbildningen, teoretiska studier integreras med arbete på klinik, demonstrationer och laboratorieövningar.

Behandling av patienter i klinik löper genom hela utbildningen och ökar successivt från terminskurs två till terminskurs tio. Kliniskt arbete bedrivs parallellt med de teoretiska studierna så att kunskapen blir förankrad i ett verkligt sammanhang. Vetenskaplig evidens avseende diagnostik och behandling kopplas också till de frågor som uppstår i kliniken.

Kursernas inbördes ordning medför en utveckling av studentens kompetens genom att mer komplexa problem och sammanhang introduceras allteftersom kunskap och erfarenhet ökar. De kliniska momenten föregås av färdighetsträning i laboratoriemiljö. Under sista studieåret genomförs en del av den kliniska utbildningen i form av verksamhetsförlagd utbildning, VFU, inom folktandvården.

Tandläkarutbildningens vetenskapliga del löper genom hela utbildningen och studenterna genomför ett självständigt arbete, examensarbete, på 30 högskolepoäng under fjärde och femte året.

Studierna bedrivs som heltidsstudier på dagtid.

Efter att ha arbetat som allmäntandläkare under några år finns det möjlighet att specialisera sig inom olika kliniska ämnen. Det finns åtta olika specialiteter inom tandvården till exempel barntandvård, kirurg eller tandlossning. Man kan också välja att fortsätta inom akademin och arbeta som forskare eller lärare.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4. Eller: Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D

Meritpoäng inför urval enligt områdesbehörighet 13/A13.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

En utbildning som ger ett socialt och varierat arbete

Amina Kurtanovic vill ha ett socialt arbete, där hon hjälper andra. Hon pluggar till tandläkare på Malmö universitet och stormtrivs.

En utbildning som ger ett socialt och varierat arbete

Amina Kurtanovic vill ha ett socialt arbete, där hon hjälper andra. Hon pluggar till tandläkare på Malmö universitet och stormtrivs.

Varför valde du att läsa till tandläkare?

–Jag har alltid velat jobba inom vården. Jag tycker om tandläkaryrket för att det är väldigt varierat och man träffar så många olika människor, barn, tonåringar och äldre. En annan anledning till varför jag valde att bli tandläkare är att patienter har olika besvär, det gör arbetet stimulerande.

Hur skulle du beskriva utbildningen?

–Utbildningen är praktisk och detaljrik. Det är mycket struktur. Man lär sig om hela kroppen, inte bara tänderna. Vi lär oss att ta hand om människor, och något vi alla utvecklat på utbildningen är balans mellan teori och praktik.

Amina tycker om att de redan termin två får börja den kliniska träningen och träffa patienter.
–Tandvårdskolans utbildning i Malmö är ju unik eftersom vi jobbar med verkliga fall. Det innebär att vi, när vi läser om till exempel bedövning, får ett verkligt fall. Vi får läsa in teori och tillämpa kunskapen vi hämtat för att lösa uppgiften. Alla fall är verkliga och är hämtade från situationer som vi kan möta när vi är färdigutbildade. Det är ett bra sätt att lära sig.

Hur är det att vara student?

–Jag tycker jättemycket om att vara student. Vi har en fantastisk sammanhållning här på tandläkarprogrammet i Malmö, både i klassen men även med våra lärare. Jag gillar att vi har så många fina studiemiljöer, att sitta både här på Odontologiska fakulteten men även på Orkanen och i Niagara.

–Skolan ligger perfekt nära Triangeln och Möllan. Det är så mysigt och finns massor av restauranger. Vi har en egen studentkår Käftis, där det finns många gruppaktiviteter att ta del av som till exempel fika, bio, dans med mera.

Vad är det bästa/sämsta med att plugga?

–Det bästa är den kliniska biten, som ju börjar redan termin två. Det som kan vara utmanande är att man i princip alltid har något man pluggar på, men så är den väl på alla utbildningar.

Är det något särskilt man ska vara duktig på för att bli en bra tandläkare?

–Det är bra om du är en öppen person, har tålamod och en positiv attityd, och är strukturerad.

Ett socialt arbete där man får chans att hjälpa

Minh Le utbildade sig till tandläkare på Tandvårdshögskolan i Malmö. Idag driver han en egen tandvårdsklinik i centrala Malmö, samtidigt som han doktorerar på Malmö universitet. Mixen av teori och praktik passar honom perfekt.

Ett socialt arbete där man får chans att hjälpa

Minh Le utbildade sig till tandläkare på Tandvårdshögskolan i Malmö. Idag driver han en egen tandvårdsklinik i centrala Malmö, samtidigt som han doktorerar på Malmö universitet. Mixen av teori och praktik passar honom perfekt.

Varför valde du att läsa till tandläkare?

– För mig stod valet mellan att läsa ekonomprogrammet eller tandläkarutbildningen. Jag tog själv då initiativet att följa med en kompis mamma som arbetade som tandläkare för att se den kliniska vardagen.

– Jag tilltalades av patientkontakten och framförallt att man hjälper människor. Jag blev också lockad av hantverket eftersom jag är praktiskt lagd.

Hur skulle du beskriva utbildningen?

–Det är en liten fakultet med engagerade medarbetare. Som student kommer man lärare, handledare och kursare väldigt nära. Man träffar sina lärare flera gånger, under olika terminer, under utbildningen vilket gör att man lär känna varandra bra. Det skapar också tillit och ger en trygg miljö. Jag uppskattade att de tillämpade problembaserat lärande, något som var unikt för utbildningen i Malmö.

Vad jobbar du med?

– Efter min examen började jag arbeta på Tandvårdshögskolan som handledare/klinisk assistent, vilket jag kombinerade med en tandläkartjänst inom Kriminalvården.

Nyligen startade Minh sin egen klinik. Samtidigt arbetar han tillsammans med sin kollega på Stadsmissionens tandvårdsmottagning för personer som lever i olika former av utsatthet.  
– Idag varvar jag den kliniska vardagen med en deltidstjänst som doktorand på Tandvårdshögskolan. Där min forskning handlar om att undersöka varför porslinständer lossnar.  

Vad är det bästa/sämsta med ditt jobb?

– Det bästa är mötet med alla människor och att man får chansen att hjälpa. Det är ett varierat jobb och ingen dag är den andra lik.

–Det kan vara fysiskt ansträngande, så träning är viktigt för att kroppen ska hålla i längden.

Vad ska man ha för egenskaper för att bli en bra tandläkare?

– Min erfarenhet är att man ska gilla att varva teori med praktik. Det är också en fördel om man är duktig på att följa instruktioner och ser detaljer, som man gör när man bygger Lego eller IKEA-möbler. Som tandläkare är det bra att vara social och uppskatta människokontakten.

Kontakt