Program, avancerad nivå
120 hp
Malmö | dagtid | 50%
29 augusti, 2022 - 5 juni, 2026

Om utbildningen

Programmet tar ett tvärvetenskapligt grepp om sexualitet, både som företeelse och som fält för professionella interventioner. Programmet synliggör också sexologin som vetenskapligt kunskapsområde. 

Det breda, tvärvetenskapliga angreppssättet syftar till ett holistiskt perspektiv på sexualitet. Ambitionen på utbildningsprogrammet är att synliggöra den mänskliga sexualitetens komplexitet, och belysa hur sexualitetens olika uttryck formas av sociala, psykologiska, fysiologiska, ekonomiska och kulturella förhållanden. I centrum står den mänskliga sexualiteten där vi sätter individen i relation till det omgivande samhället och omfattar perspektiv från såväl medicin och biologi, som humaniora och kulturvetenskap.

Programmet ger dig förutsättningar att självständigt analysera och utveckla sexologi, som ämne och som praktikområde.

Programmet riktar sig till yrkesverksamma, exempelvis till dig som är kurator, barnmorska, sjuksköterska, psykolog eller läkare och är intresserad av att utveckla fördjupad kunskap om sexologiska frågor. Programmet är även tänkt för dig som är intresserad av att gå vidare inom området och påbörja forskarstudier inom ämnet.

Studietakten på programmet är valbar: antingen studier på halvfart i fyra år, eller studier på halvfart i två år och sedan helfart det tredje året.

  • Sexologi: Kunskapsområde och profession
  • Sexologi: Kropp, psyke och sexualitet
  • Sexologi: Sexuella livsstilar, riktningar och variationer
  • Sexologi: Sexualupplysning, prevention och rådgivning
  • Sexologi: Sexologiskt utrednings- och behandlingsarbete

Programmet riktar sig till yrkesverksamma, exempelvis som kurator, barnmorska, sjuksköterska, psykolog eller läkare.  Efter utbildningen har du fördjupad kunskap kring frågor om sexualitet, som du har möjlighet att tillämpa och utveckla i din professionella praktik. Du kan också gå vidare mot en specialistfunktion.

Utbildningen ger också en grund, en masterexamen, för den som vill gå vidare och forska inom området.

Som student på Fakulteten för hälsa och samhälle kan du delta i internationella aktiviteter, hemma och utomlands, som kan leda till CIM – ”Certificate of International Merits”. Detta CIM är ett tillägg till ditt examensbevis. Det visar på din internationella erfarenhet, din akademiska, personliga och yrkesmässiga utveckling och din internationella och interkulturella kompetens. Det visar också på din förmåga till att göra internationella jämförelser relaterade till ditt yrke.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Examen från ett utbildningsprogram omfattande minst 180 hp (inklusive ett examensarbete om minst 15 hp) såsom socionom-, sociala omsorgs-, sjuksköterske-, psykolog- eller läkarprogrammet, alternativt från andra vårdinriktade program.

Förklarande tillägg

Förkunskapskravet ovan syftar till att fånga upp kunskaper och färdigheter som tillägnas genom studier och arbete/praktik med människor i professionella relationer som exempelvis patient/vårdare och klient/behandlare.

Urval

Högskolepoäng 100%

"Frågor om sexualitet är ständigt närvarande"

Ett genuint intresse för människor och deras situation ledde Johanna Jäghagen till masterprogrammet i sexologi – läran om människans sexualitet – på Malmö universitet.

"Frågor om sexualitet är ständigt närvarande"

Ett genuint intresse för människor och deras situation ledde Johanna Jäghagen till masterprogrammet i sexologi – läran om människans sexualitet – på Malmö universitet.

– Frågor om sexualitet och dess betydelse är så ständigt närvarande för alla som arbetar med människor, oavsett om man tänker medicinskt eller psykosocialt. Och i samhället i stort. Man kommer liksom inte runt det, säger Johanna.

Nu är Johanna kurator på Centrum för sexuell hälsa i Malmö och fick chansen att läsa mastern parallellt med att jobba – en oslagbar kombination.

– Det har gjort mig tryggare i min roll och gett en rejäl kunskapsbas att stå på. Man får lära sig att se samband, till exempel mellan struktur och individ eller mellan biologi och psykologi.

Att kunna gå in i detaljer för att sedan backa tillbaka och titta på helheten tycker hon har gett massor.

– Vi har hela tiden haft aktuell forskning i bakgrunden, med aktiva forskare både från Malmö och från andra håll. Det var väldigt värdefullt, säger Johanna.

Ökad kunskap inom sexologi behövs

Johanna menar att det finns ett stort behov av ökad kunskap, inte minst internationellt. Och att det är bra att diskussionen pågår om sexologi som ett eget vetenskapligt område.

Men vem kan egentligen kalla sig sexolog idag?

– Ännu så länge utfärdas inte legitimationer, titeln är fri. Så egentligen kan vem som helst kalla sig det. Man kan bli auktoriserad av Svensk förening för sexologi som specialist i klinisk sexologi eller sexualrådgivare. Men diskussionen pågår!

Uppsats om normen

Johannas masteruppsats handlar om svenska män mellan 30 år och 60 år och deras upplevelse av sin sexualitet.

– Jag var nyfiken på det som ofta ses som normen. Men också att undersöka hur deras förmåga att uttrycka sig ser ut. Jag möter män från många olika kulturer och situationer i mitt arbete. Jag kan konstatera att det ofta är samma bekymmer men olika sätt att se på orsaker och lösningar. Vi är mer lika än olika helt enkelt.

Kontakt