Program, grundnivå
210 hp
Malmö dagtid 100%
17 januari, 2022 - 6 juni, 2025
Ansök senast 15 oktober
Anmäl dig via antagning.se

Om utbildningen

Under utbildningen läser du främst olika kurser i huvudämnet socialt arbete. Du kommer också att läsa andra ämnen som bland annat juridik, sociologi och psykologi med koppling till socialt arbete i teori och praktik. Som ett led i din professionella utveckling tränar du också förmågan att kommunicera med andra människor. Efter sex terminers studier kan du ansöka om en kandidatexamen och efter sju terminer en socionomexamen. Verksamhetsförlagd utbildning är en viktig termin i programmet där du som student prövas i det praktiska sociala arbetet.

Som socionom kan du till exempel arbeta som socialsekreterare, kurator, utredare och handläggare inom äldre- och handikappomsorgen. De största områdena för socionomer är socialtjänsten, hälso- och sjukvården, kriminalvården, rehabiliterande verksamheter inom försäkringskassan och arbetsförmedlingen samt skolverksamhet.

Socialt arbete i privat regi bedrivs för olika målgrupper i både öppna och slutna former. Inom den ideella sektorn arbetar man till exempel med ungdomar, personer med funktionsnedsättning, missbruksproblematik, kriminalitet och hemlöshetsproblematik.

Som student på fakulteten för hälsa och samhälle har du möjlighet att delta i olika internationella aktiviteter, hemma och utomlands, som kan leda till CIM – ”Certificate of International Merits”. Detta CIM är ett tillägg till ditt examensbevis som visar på din internationella erfarenhet, din akademiska, personliga och yrkesmässiga utveckling, din internationella och interkulturella kompetens samt förmåga till att göra internationella jämförelser relaterade till ditt yrke.

Kurser inom programmet

Behörighet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Matematik B, Samhällskunskap A

Meritpoäng inför urval enligt områdesbehörighet 5/A5.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Efter tio år i yrket känns valet fortfarande rätt

Karla Ortega har alltid varit nyfiken på människor och på hur livsvillkor påverkar oss människor men även av samhällsfrågor. Det avgjorde hur hon valde sin utbildning. Idag arbetar hon som samordnare för Introduktionsprogrammet på Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö.

Efter tio år i yrket känns valet fortfarande rätt

Karla Ortega har alltid varit nyfiken på människor och på hur livsvillkor påverkar oss människor men även av samhällsfrågor. Det avgjorde hur hon valde sin utbildning. Idag arbetar hon som samordnare för Introduktionsprogrammet på Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö.

– Jag har alltid velat bli socionom och efter tio år i yrket känns det fortfarande rätt. Jag har arbetat i olika delar inom socialtjänsten. I min nuvarande roll som samordnare på vår förvaltning ansvarar jag för vissa delar i nyanställdas yrkesintroduktion som löper under två års tid. Jag ser till att hitta rätt föreläsare till olika delar i programmet, utveckla och anpassa innehåll i programmet och att samverka med andra myndigheter. Med programmet önskar vi rusta nya medarbetare men även se till att vara en attraktiv arbetsgivare.

Men vägen hit har gått via flera andra uppdrag för Karla. Att ha en socionomexamen öppnar många dörrar och med kompetensen går det att arbeta både statligt, privat och kommunalt.

– Mitt första jobb direkt efter examen var som utredare inom barn och familj. Jag gjorde bedömningar kring inkomna ansökningar och anmälningar. Jag har även arbetat med familjehemsfrågor vilket innebar att jag var med i processen att rekrytera, utreda, utbilda och handleda nya familjehem.

– Under min studietid arbetade jag också som behandlingsassistent på skyddat boende för flickor och unga kvinnor samt på boende för ensamkommande barn.

Som socionom träffar man dagligen många människor och för att trivas i yrket måste man vara beredd på att hamna i många olika situationer och kunna vara flexibel menar Karla.

– Man måste vara nyfiken på människor och ha en ödmjukhet för att du ofta möter personer som är i behov av stöd eller hjälp och att du inte ensam har alla lösningar! Sen måste man vara beredd på att samverka med andra aktörer för det är tillsammans med andra som de bästa lösningarna finns.

– Som person behöver man vara prestigelös och ibland stanna upp reflektera över sin egen roll.

Studietiden i Malmö minns Karla som väldigt positiv och tycker att utbildningen hade ett bra upplägg där teori varvades med praktik.

– Jag hamnade i en bra klass och än idag har vi ett forum där vi ses och utbyter erfarenheter. Jag tyckte om att praktiken gjordes på halvfart under två terminer. Sen finns det många organisationer som man kan engagera sig i som student beroende på vilken fråga som engagerar. Själv valde jag att engagera mig i Röda Korset ungdomsförbund Malmö under min studietid.

– Havet och att kunna cykla överallt gjorde även att jag trivdes på universitet. Malmö är en fantastisk stad att bo i både som student och som privatperson!

Kontakt