Program, grundnivå
180 hp
Malmö dagtid 100%
30 augusti, 2021 - 2 juni, 2024
Utbildningen passar dig som vill lära dig mer om kartläggning, analys, planering och gestaltning av urban byggd miljö samt kommunikationsdesign, layout och visualisering av koncept, arkitektur och idéer.

Maria Burén, tidigare student

Om utbildningen

Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av arkitektur och stadsutveckling. Stora bygg- och stadsutvecklingsprojekt berör allt fler grupper i samhället och engagerar både allmänheten och involverade intressenter. Att kommunicera och beskriva större byggprojekt och andra fysiskt genomgripande förändringar i samhället är en viktig uppgift.

Programmet förenar tre kunskapsområden: arkitektur, visualisering och kommunikation. Staden, dess byggnader, gator och torg utforskas och analyseras. Arkitektur- och stadsbyggnadsteori varvas med övningar i visualisering och presentationsteknik. Studierna domineras av projektarbeten som varieras med föreläsningar, övningar, studiebesök och seminarier. I projekten tränas du i både layoutteknik, grafisk profilering och målgruppsanpassning. I praktiska moment får du öva dig i muntlig framställning, kreativ gruppkommunikation och projektledning. Under utbildningen används verktyg som fotografi och film, CAD, 3D-grafik och animation.

Utbildningen vänder sig till dig som vill utveckla förmågan att kreativt kommunicera och utforma bild- och textinformation inom områdena arkitektur, stadsplanering och stadsutveckling.

Du får grundläggande kunskaper i arkitektonisk gestaltning och du lär dig behärska olika former av modellerings- och visualiseringstekniker. På så vis lär du dig både analysera och producera ritningar och bilder av arkitektur och stadsmiljö, samtidigt som du får en förståelse för hur enskilda byggnader påverkar och påverkas av sitt stadsmässiga sammanhang.

Utbildningens huvudområde är byggd miljö, vilket handlar om att studera planerade, utformade och kommunicerade fysiska miljöer. Det innefattar allt från enskilda byggnader till större urbana områden, och handlar om både processer och produkter.

Utbildningen avslutas med ett större självständigt kandidatarbete. Där profilerar du dig i förhållande till programmets breda innehåll och får en djupare förståelse för ditt ämne ur ett vetenskapsteoretiskt perspektiv.

Under utbildningen utmanas du att utveckla kreativa färdigheter samtidigt som du får praktiska och teoretiska kunskaper inom respektive ämne. Det betyder att du får en varierad undervisning med många olika undervisningsformer. I flera av kurserna ges handledning av yrkesverksamma arkitekter, grafiska formgivare och kommunikatörer. Gästföreläsningar är vanligt förekommande.

Under utbildningen sker samarbeten med såväl privata som kommunala aktörer inom byggbranschen, fastighetsbranschen och stadsutveckling. Under andra och tredje året görs en studieresa till en större europeisk stad. Varje år arrangerar studenter en vårutställning som visar det samlade årets arbeten.

Efter examen kommer du kunna arbeta med att begripliggöra, gestalta och kommunicera information om ett enskilt bygg- eller stadsutvecklingsprojekt utifrån den påverkan den har på den omgivande miljön i stort, men också för de som mer direkt berörs av förändringarna. 

Du har kompetens till att arbeta som samordnare av visuell information på arkitektkontor och stadsbyggnadskontor och arbeta som projektledare inom bildproduktion på visualiseringsbyråer. Du kan även jobba med informationsgestaltning och kommunikationsstrategier inom bygg- och stadsutveckling hos privata fastighetsbolag och i offentliga verksamheter.

Behörighet och urval

Här hittar du vilka behörighetskrav som gäller för utbildningen. Du hittar även hur platserna fördelas under urval. 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A

Behörighetskraven inom naturkunskap för programmet Arkitektur, visualisering och kommunikation (TGAVC) uppfylls även med:

Kemi A, Fysik A Eller Kemi 1,Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2

Meritpoäng inför urval enligt områdesbehörighet 6B/A6b.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Thomas följde arkitektdrömmen

15 år efter sin start i IT-branschen valde Thomas Klevås att satsa helhjärtat på sitt intresse för arkitektur och efter att ha pratat med Sveriges Arkitekters Riksförbund fick han upp ögonen för möjligheten att själv plocka ihop en akademisk utbildning och söka titeln ’Arkitekt SAR’ som ett...

Thomas följde arkitektdrömmen

15 år efter sin start i IT-branschen valde Thomas Klevås att satsa helhjärtat på sitt intresse för arkitektur och efter att ha pratat med Sveriges Arkitekters Riksförbund fick han upp ögonen för möjligheten att själv plocka ihop en akademisk utbildning och söka titeln ’Arkitekt SAR’ som ett alternativ till en traditionell arkitektutbildning.

Vem passar utbildningen för? 

Programmet passar dig som är intresserad av arkitektur och vill jobba med att gestalta arkitektur i olika former och på olika sätt. Det kan handla om att man vill bli arkitekt som slutmål, eller att man vill satsa på att visualisera och skapa grafiskt material med inriktning på stadsbyggnad. För att utnyttja den fulla paletten av kunskaper från AVK kan man till exempel jobba på ett stadsbyggnadskontor, en arkitektbyrå eller något företag i byggbranschen när man är klar, men färdigheterna ger fler möjligheter än så.

Vad är bäst med utbildningen och varför?

För Thomas har den största behållningen funnits i ritandet och det fysiska modellbyggandet av olika byggnadsverk och stadsmiljöer. På Malmö universitet finns utmärkta lokaler i form av ritateljér, träverkstad, metallverkstad, laserskärare, 3D-skrivare samt ler- och målarverkstad att nyttja i skapandet av olika modeller av byggnader och stadsrum.

Något som också är mycket värdefullt är de studieresor som sker ett par gånger under utbildningen, vilka tar med studenterna på veckolånga och mycket intensiva besök i Europeiska storstäder som Paris, London och Barcelona för att som den historiska arkitekttraditionen bjuder utforska, uppleva och studera världsklassarkitektur med de egna sinnena.

Vad vill du göra/jobba med efter examen?

Efter min examen vill jag jobba som arkitekt på någon av arkitektkontoren i regionen västra Skåne eller Köpenhamn och helst fokusera på den gestaltande delen av processen i skapandet av byggnader och rum i staden, inne som ute. Här finns för mig ett tydligt fokus på funktionen i samklang med estetiken, men husen byggs för människor och våra behov, varför en holistisk syn på våra städer är helt avgörande för mig.

Finns det en tydlig koppling och förankring mellan arbetslivet och utbildningen?

Det sker också löpande gästföreläsningar från näringslivet där aktiva arkitekter från större kända kontor föreläser, är med som gästkritiker eller har egna separata delkurser. Inom programmet ligger fokus på att skapa och kommunicera arkitektur och stadsbyggnad. Här är det viktigt att poängtera att stor tyngd ligger på arkitektonisk utformning och teori som sedan omsätts i praktisk utformning av modeller, såväl fysiska som digitala, och därefter presenteras med visualiseringar och texter. 

”Jag har alltid haft ett intresse för staden och det urbana livet”

Maria Burén visste från början att hon ville läsa vidare efter sin kandidatexamen. Idag studerar hon en masterutbildning vid SLU Ultuna i Uppsala, och det var projekten hon gjorde under programmet Arkitektur, visualisering och kommunikation som gav henne en plats på programmet.

”Jag har alltid haft ett intresse för staden och det urbana livet”

Maria Burén visste från början att hon ville läsa vidare efter sin kandidatexamen. Idag studerar hon en masterutbildning vid SLU Ultuna i Uppsala, och det var projekten hon gjorde under programmet Arkitektur, visualisering och kommunikation som gav henne en plats på programmet.

Vad fick dig att välja programmet?

Jag valde programmet eftersom utbildningen erbjöd en bra kombination av olika kunskapsområden inom urbana studier, och att det fanns möjlighet att studera vidare inom landskapsarkitektur och hållbar stadsplanering. Jag har alltid haft ett intresse för staden och det urbana livet, med åren har jag insett att det främst handlar om livet mellan husen och inte husen i sig och jag tyckte att utbildningen hade en riktning mot det hållet. Det verkade helt enkelt vara en väldigt intressant utbildning, som vågade blicka framåt och vara lite progressiv. Det lockade mig.

Vad är bäst med utbildningen?

Jag har uppskattat att vi jobbat i projektform och blandat både individuella uppgifter och uppgifter i grupp. Lärarna på programmet har varit givmilda med sin tid och sin kunskap, vi har fått individuellt anpassad handledning, bra verktyg för att utvecklas och haft många föreläsare utifrån. Jag upplever att utbildningen är förankrad i hur man arbetar med urbana miljöer och stadsutveckling ute på arbetsmarknaden, vilket har gett mig en inblick i hur mina framtida jobb kan tänkas se ut. 

Vilken typ av jobb förbereder programmet dig för?

Det beror lite på vad du själv är intresserad av. Jag upplever att det finns möjlighet att rikta utbildningen något och lägga mer tid på den delen av arkitektur, visualisering och kommunikation som man är mest intresserad av. Utifrån ett arbetsgivarperspektiv tror jag många tänker att programmet handlar om att utbilda kommunikatörer inom bygg och planering – men personligen så skulle jag säga att upplägget också förbereder studenter för att arbeta med stadsplanering och gestaltning av olika slag inom hållbar stadsutveckling. Det svåra med vår utbildning är att det är en relativt ny, så många känner inte till den ute på arbetsmarknaden, vilket gör det viktigt att veta hur man själv vill använda utbildningen när det är dags att söka jobb.

Vad har du haft för nytta av utbildningen inför vidare studier?

För att komma in på masterprogrammet i landskapsarkitektur, som jag nu studerar, så behöver man ansöka med sin portfolio. Min portfolio bestod av olika projekt som jag gjort under mina studier här. På så vis bidrog utbildningen mycket, och var helt avgörande för att jag skulle ha möjlighet att studera vidare. Jag tycker också att Arkitektur, visualisering och kommunikation har liknande studio-kursupplägg som de har på SLU, eftersom vi också haft många projektinriktade kurser som inkluderat kartläggning, analys, skissprocess och gestaltning, konceptbearbetning och kommunikation.

Vem passar denna utbildningen för?

Utbildningen passar en person som vill lära sig mer om kartläggning, analys, planering och gestaltning av urban byggd miljö samt kommunikationsdesign, layout och visualisering av koncept, arkitektur och idéer. Viktigt att poängtera är att det inte är en arkitektutbildning i traditionell mening, utan utbildningen har ett bredare fokus och ett bredare angreppssätt. Jag skulle rekommendera att läsa igenom informationen om programmet här på programsidan och följa @avkschool på Instagram för att få en bild av vad det är för typ av utbildning och vad som görs inom programmet. 

Kontakt