Program, avancerad nivå
60 hp
Malmö | dagtid | 100%
28 augusti, 2023 - 31 maj, 2024
Inom psykiatrisk vård är samtalet vårt redskap. Innan utbildningen pratade jag om ångest med patienten, idag vet jag hur jag ska lära dem att hantera den.

Sara Grundkvist, alumn.

Om utbildningen

Utbildningen syftar till att fördjupa den psykiatriska omvårdnaden utifrån ett hälsofrämjande perspektiv. Du utvecklar förmågan att kunna leda, ta initiativ och vidta åtgärder som främjar psykisk hälsa och återhämtning.

Utgångspunkten är individens livssituation och olika villkor, såväl fysiskt, psykiskt som socialt. Du kan vara verksam inom ett brett fält som specialistvård, primärvård, företagshälsovård, kommunal vård och omsorg.

Oberoende av var omvårdnaden utförs, är det viktigt att arbeta hälsofrämjande och oavsett patientens hälsotillstånd medverka till att patientens resurser beaktas och tas till vara. En annan viktig uppgift är att arbeta nätverks- och samhällsbaserat. Det innebär att samarbeta med såväl patientens naturliga nätverk som med olika insatser och vårdgivare i samhället.

Samläsning med andra specialistinriktningar

Programmets olika inriktningar är integrerade med varandra och flera av kurserna samläses med övriga specialistutbildningar samt med studenter på masterprogrammet i omvårdnad. Det ger möjlighet att skaffa sig fördjupad kunskap om den specialist- och masterutbildade sjuksköterskans funktion i en alltmer komplex hälso- och sjukvårdskontext.

Studenter från samtliga utbildningar träffas regelbundet för att kritiskt reflektera och diskutera sina erfarenheter och kunskaper.

Samverkan mellan utbildningen och sjukvården

Malmö universitet samarbetar med offentliga vårdaktörer, som Psykiatri Skåne, Skånes universitetssjukhus, primärvården och Malmö stad med flera kommuner.  

Lokal profil

Huvudområdet omvårdnad vid Malmö universitet är flervetenskapligt med både ett individ- och ett samhällsperspektiv. Undervisningens utgångspunkt är att omvårdnad sker på personnivå. Varje människa är unik och ska ges möjlighet till delaktighet i beslut som rör de egna behoven av vård, omsorg och hälsa. Studenterna lär sig att samarbeta med andra professioner och respektera människors integritet, autonomi och kulturella identitet.

Som specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård ingår du vanligen i ett psykiatriskt team tillsammans med läkare, psykolog, kurator och skötare. Alla i laget arbetar gemensamt för att ge patienten en individuellt anpassad vård och stöd att klara sin vardag. Samtalet är det viktigaste och kraftfullaste verktyget.

Du kan arbeta på en vårdavdelning, dagvård eller en öppenvårdsmottagning på en psykiatrisk klinik eller på behandlingshem. Du kan även arbeta i primärvården på en vårdcentral, eller i ett team som besöker patienterna i hemmen.

Behovet av specialistsjuksköterskor är stort

Det råder en stor brist på specialistutbildade sjuksköterskor. Psykisk ohälsa är en allt större utmaning i samhället. Psykiatrisk vård bedrivs idag i huvudsak som öppen vård. Inom primärvården finns därför ett stort behov av psykiatrisk kompetens. Kriminalvården är ett annat område där behovet har ökat. Specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård är därför en eftertraktad yrkesgrupp på en bred arbetsmarknad. 

Kurser inom programmet

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp, vilket inkluderar ett självständigt arbete om 15 hp.

Yrkesverksam som legitimerad sjuksköterska motsvarande ett års tjänstgöring.

Urval

Högskolepoäng 100%

Känslan av att göra skillnad är det bästa enligt My

My Lindberg är specialistsjuksköterska på psykiatriska akutmottagningen i Malmö och gjorde sin sjuksköterskepraktik på psykakuten. Hon kände direkt att hon hörde hemma inom psykiatrin. För henne var det självklart att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska.

Känslan av att göra skillnad är det bästa enligt My

My Lindberg är specialistsjuksköterska på psykiatriska akutmottagningen i Malmö och gjorde sin sjuksköterskepraktik på psykakuten. Hon kände direkt att hon hörde hemma inom psykiatrin. För henne var det självklart att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska.

Varför ville du bli specialistsjuksköterska?

– Det var spännande att få jobba i en nischad verksamhet. Jag blev utmanad till mitt yttersta, på ett sätt som var väldigt stimulerande. Det bidrog till att jag ville fördjupa mig ännu mer i området och läsa till specialist.

– På vår avdelning har vi också en positiv inställning till vidareutbildning. Du har ingenting att förlora på att läsa till specialistsjuksköterska, tvärtom.  

Vad är det bästa med ditt arbete? 

– Jag tycker framförallt om känslan av att man gör skillnad, både i mötet med patienter och medarbete, men även på avdelningen genom att jag kan driva igenom olika förändrings- och förbättringsarbeten som utvecklar verksamheten. 

Vad gav specialistutbildningen?

– Jag ser en stor skillnad i arbetet med bedömningar av psykisk sjukdom och psykisk ohälsa. Jag har blivit tryggare i min yrkesroll, har närmare till reflektion, och har fått en bättre förståelse för patienten och sammanhanget. Jag vågar ta plats och styra upp och driva saker själv här på avdelningen. Det är lättare att få en ledande roll när du specialiserat dig.

Hur har specialistskompetensen förändrat ditt arbete?

– Det öppnas fler möjligheter. Specialistsjuksköterskor på vår avdelning har till exempel utvecklat bedömningsinstrument inom psykiatrin. 
– Det är mycket lättare att reflektera över bedömningar och patientens situation, men även över hur arbetet på avdelningen bedrivs. Det gör mig mer lämpad för de uppgifter jag möter dagligen, i mötet med patienten. 

Vad finns det för andra karriärmöjligheter? 

– Jag kan jobba här på psykakuten, på vårdcentral, eller med patienter som har behov av hemvård som behöver en specialistsjuksköterska som kan följa dem under sjukdomsförloppet.  
– Psykisk ohälsa och psykisk sjukdom finns överallt, det finns där människor finns. Psykiatri kan du applicera var du än hamnar. Du kan ha nytta av utbildningen om du till exempel ska jobba med barn och ungdomar och inom skolan.

Specialisering stärkte Sara i sin yrkesroll

– Utbildningen går ut på att lära sig att hantera psykisk ohälsa. Jag tror det kan vara svårt att lära sig det på en arbetsplats eller genom en manual. I början var jag lite osäker på hur jag skulle bemöta patienter, men med utbildningen har jag fått en trygghet i min yrkesroll.

Specialisering stärkte Sara i sin yrkesroll

– Utbildningen går ut på att lära sig att hantera psykisk ohälsa. Jag tror det kan vara svårt att lära sig det på en arbetsplats eller genom en manual. I början var jag lite osäker på hur jag skulle bemöta patienter, men med utbildningen har jag fått en trygghet i min yrkesroll.

Sara Grundkvist är utbildad sjuksköterska och jobbade på Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) innan hon började läsa på Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård. På BUP arbetade hon dagligen med barn och ungdomar med psykisk ohälsa, där ångest och depressionsproblematik är vanligt. Sara berättar att många sjuksköterskor som jobbar inom den psykiatriska sektorn har läst grundutbildningen men att det finns behov av specialistsjuksköterskor inom den psykiatriska vården.

– Att studera vidare kändes som ett naturligt steg för mig. Jag har haft det målet hela tiden, att vidareutbilda mig efter sjuksköterskeexamen och jobba med psykiatrisk vård. Jag har ju kompetensen från grundutbildningen att jobba som legitimerad sjuksköterska, men jag ville specialisera mig för att bli bättre i mitt jobb.

Samtal som redskap

Tidigare arbetade Sara inom den somatiska vården. Detta har gett henne bra rutiner för sjukvården, men där det handlade mer om basal omvårdnad och att bota patienter med medicin än om själva bemötandet.

– Inom psykiatrisk vård är samtalet vårt redskap. Som specialistsjuksköterska har jag lärt mig om de olika tillstånden som jag dagligen möter och kan nu bemöta dem på ett annat sätt än tidigare. Innan utbildningen pratade jag om ångest med patienten, idag vet jag hur jag ska lära dem att hantera den.

Att starta inom barn- och ungdomspsykiatrin såg Sara som en bra grund för sin karriär. Hon erkänner att innan specialistutbildningen var hon lite nervös för att jobba inom vuxenpsykiatrin, just för att patienterna oftast har kroniska tillstånd och behöver ett annat bemötande.

– Jag vill prova på att arbeta med vuxenpsykiatri nu när jag vet att jag kan hantera det. Men jag känner mig också lite sugen på att fortsätta läsa ett år till, till en master, nu när jag kommit in i den akademiska världen. Men vi får se.

Psyket är fascinerande

Sara uppskattar samarbetet och deltagandet som finns inom den psykiatriska vården.

– Tillsammans med skötare, kuratorer och läkare, pratar vi om patientens vård. Det är kul att jag får ge min mening om vården, speciellt nu när jag har min utbildning i ryggen. Jag är glad att jag valde att studera vidare. Psykiatri har alltid fascinerat mig, psyket är ju liksom det som gör en till den man är.

Kontakt